Smart Health, Slimme zorg

Slimme oplossingen voor de gezondheidszorg en voor persoonlijke fitness- en gezondheidsmetingen: smart health.

WAT IS SMART HEALTH?

De gezondheidszorg is bij uitstek geschikt voor verregaande automatisering en implementatie van IT- en IoT oplossingen. Dit ligt met name in de hoeveelheid data die continu vergaard wordt, waar vaak op vrij korte termijn actie op moet worden ondernomen en waar adequate documentatie van bijgehouden moet worden.

Smart health omvat alle toepassingen die erop gericht zijn om de gezondheidszorg en – bij extensie – alle tools voor zelfmonitoring te verbeteren en slimmer te maken. Dit kunnen slimme manieren zijn om documentatie op te slaan en makkelijker toegankelijk te maken, bijvoorbeeld door tablets en scantoepassingen in plaats van handgeschreven patiëntendossier.

Ook omvat het slimme manieren om patiënten te monitoren. Denk hierbij aan slimme hartslagmeters, bloeddrukmeters of infusen. Tenslotte kunnen ook medische behandelingen en ingrepen versimpeld worden dankzij het Internet of Things. Zo hebben robot-aangestuurde chirurgische armen onlangs al veel aandacht gekregen, evenals 3D-geprinte organen en lichaamsdelen.

Bezuinigingen in de gezondheidszorg zorgen voor nijpende personeelstekorten, en nieuwsberichten over te weinig handen aan het bed hebben de noodzaak van efficiëntere processen vergroot. Met minder middelen moeten immers constant meer patiënten behandeld worden – en de trend van de vergrijzende bevolking zal deze cijfers enkel nog verder deprimeren.

Dankzij slimme oplossingen kan er met minder mankracht en op efficiëntere wijze hulp geboden worden aan hen die dit nodig hebben; maar ook kunnen er grote stappen gezet worden op het vlak van preventie en tijdige signalering, om een eventuele afwijking of ziekte vroeg genoeg te herkennen en behandelen, voordat duurdere en intensievere middelen ingeschakeld moeten worden.

Het is niet alleen smart health door de slimmigheden in toepassingen, maar ook zeker smart health vanuit het oogpunt van de patiënt: het comfort en gevoel van veiligheid wordt vergroot als de patiënt weet dat het op een non-intrusieve wijze 24 uur per dag in de gaten gehouden wordt – en dat, mocht dit nodig zijn, hulp direct ingeschakeld kan worden.

 SMART HEALTH IN DE PRAKTIJK

Net zoals voor veel andere vakgebieden zijn ook voor de gezondheidszorg de hoeveelheid aan verschillende IoT toepassingen enorm. Deze variëren van preventie tot aan monitoring, en van eerste hulp tot aan (ziekenhuis)behandeling.

Voor elk van deze categorieën zijn reeds bestaande oplossingen onder meer:

PREVENTIE


 • Wearables, zoals de FitBit. Slimme bandjes, horloges of andere draagbare accessoires die belangrijke gezondheidswaarden in de gaten houden, waaronder hartslag, bloeddruk en temperatuur. Ook kunnen deze actief bijdragen aan een goede gezondheid, door activiteitmeters, stappentellers en calorieëntellers.
 • Insulinepompen, die het bloedsuikerpeil van een diabetespatiënt in de gaten houden en zo nodig een extra dosis insuline afgeven, vaak zonder dat de patiënt het zelf doorheeft of actie moet ondernemen.
 • Gezondheidsapps, waarin de gebruiker informatie over diens levensstijl en gezondheid invult; en naar aanleiding daarvan advies en coaching ontvangt voor het verbeteren van diens gezondheid. Ook kunnen dergelijke apps symptomen vergelijken en bijhouden, waarna desgewenst al deze informatie in een keer naar de huisarts kan worden opgestuurd.

MONITORING


 • Hartmonitor die in contact staat met een smartphone, waarmee door zowel patiënt als arts constant het hart gemonitord kan worden. Eventuele hartritmestoornissen of andere afwijkingen worden zo real-time gesignaleerd, waardoor tijdig ingegrepen kan worden bij significante problemen.
 • Bloedwaardemeters waarmee de patiënt zelf zijn bloed kan prikken om bepaalde waardes te achterhalen, bijvoorbeeld voor het meten van iemands nierfunctie.
 • Draagbare kunstnier, wat eigenlijk neerkomt op een draagbare dialyse-machine die iemand op een brede riem rond zijn middel draagt en die werkt op een batterij.
 • Vloerbedekking en badkamertegels die signaleren wanneer iemand er met veel kracht op neerkomt en/of er lang op ligt, wat kan duiden op een val – zeker in het geval van oudere of kwetsbare mensen.
 • Bedden, lakens, dekens en stoelen die in staat zijn om meerdere vitale functies te meten: iemands temperatuur, mate van zweten, maar ook wanneer iemand voor het laatst is opgestaan en/of bewogen heeft.

 EERSTE HULP


 • EHBO koffers die een signaal afgeven wanneer het geopend wordt of wanneer er niet voldoende hulpmiddelen in aanwezig zijn, en vertelt wanneer de doos bijgevuld moet worden.
 • Drones die - als de hulpdiensten niet snel genoeg aanwezig kunnen zijn of op afgelegen plekken - levensreddende hulpmiddelen ter plaatse kunnen brengen en een videolink tot stand kunnen brengen, waarmee omstanders gecoacht kunnen worden in het gebruik ervan.
 • Slim verband en slimme pleisters, die dankzij sensoren kunnen meten hoe vochtig de wond is en in hoeverre de genezing gevorderd is, en aangeeft wanneer het toe is aan vervanging.

ZIEKENHUIS


 • Elektronische patiëntendossiers, waarin alle foto’s, scans, uitslagen en verslagen opgeslagen worden, evenals gegevens over gegeven medicatie en behandelingen. Deze worden opgeslagen op tablets en kunnen op ieder moment – ook van afstand – door de artsen worden ingezien; en ook kunnen ze automatisch veranderingen in medicatie of het behandelplan doorvoeren.
 • Sensoren kunnen de taak van artsen en verpleegkundigen vergemakkelijken, bijvoorbeeld sensoren in bed of in het beddengoed – die aangeven wanneer een patiënt overmatig zweet of koorts heeft – of in het toilet – die automatisch analyses op urine of uitwerpselen kunnen doen.

 

 
Reactie plaatsen