Landbouw en Veeteelt

Steeds meer veeteelt bedrijven zijn uitgerust met ICT oplossingen en het is niet gek dat er ook steeds meer van deze oplossingen verbonden zijn met sensoren. Daarmee weet je exact hoeveel meter een koe heeft gelopen…. Je kan de data analyseren en op basis hiervan conclusies trekken op basis van gedrag. Een koe welke veel ligt is wellicht ziek aan het worden… Dan kun je die koe gericht controleren…


En ook in de landbouw is de smart agricultuur inmiddels goed doorgedrongen. Je kunt de bodemgesteldheid meten. Bijvoorbeeld als deze heel droog is kan er automatisch gesproeid gaan worden.


8 INNOVATIEVE PROPRAKTIJKVOORBEELDEN

Vanuit de innovatieagenda High Tech to Feed the World stelt het ministerie van Economische Zaken 8 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve publiek-private projecten die bedrijven uit de hightech en de agrifood met elkaar verbinden. Ook vanuit het bedrijfsleven wordt eenzelfde bedrag geïnvesteerd. Het gaat in totaal om acht projecten die zijn geselecteerd door de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en High Tech Systemen & Materialen:


1. Landbouwrobots

Robots en autonome landbouwmachines kunnen 24/7 het land bewerken en zijn veel zuiniger en lichter dan de grote voertuigen die nu op de akkers worden gebruikt. De robots zijn elektrisch aangedreven, zodat er geen schadelijke uitstoot is. De landbouwrobots zorgen voor een hogere opbrengst en een lager gebruik van gewasbescherming.


2. Big data voor veiliger voedsel

Met big data wordt een early-warning-systeem voor bacteriën bij vleesverwerkers ontwikkeld. Daardoor is er betere kwaliteitscontrole, wat goed is voor de voedselveiligheid en internationale concurrentiepositie.


3. Slimme kasmaterialen

Nieuwe kasmaterialen die zich aanpassen aan licht, klimaat en gewas, die het zonlicht op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid doorlaten of een optimaal CO2- en vochtgehalte regelen. Dit zorgt voor hogere opbrengsten en minder gebruik van energie, water en bestrijdingsmiddelen.


4. Big Data in de koelversketen

Met Big Data-technologieën uit de hightech-sector kan de distributieketen voor gekoelde producten worden geoptimaliseerd, zodat er minder energie verbruikt wordt, voedsel minder snel bederft en de internationale concurrentiepositie versterkt.


5. Informatie uit de plant

Door mens en machine in kassen, boomgaarden en open groentepercelen uit te rusten met bestaande en nieuwe sensoren wordt Big Data over planten opgebouwd die helpt bij verdere automatisering in de fruitteelt en slimme ziektebestrijding. Hierdoor gaat de kwaliteit van de oogst omhoog, en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen omlaag.


6. Klimaatbestendige kasconstructies

Meer dan 80% van de Nederlandse kassen wordt voor het buitenland gebouwd. Door moeilijk te achterhalen bouwvoorschriften en verschillende klimaatomstandigheden is het vaak lastig om tot een optimaal ontwerp te komen. Een high-tech rekenmodel geeft precies aan tegen welke belastingen een ontwerp bestand moet zijn, op basis van wereldwijde meteodata en de GPS-locatie van de nieuwe kas. Hierdoor worden kassen uit Nederland nóg beter en wordt de internationale concurrentiepositie verder versterkt.


7. Pratende sensoren op akker en wei

Bij de teelt van aardappelen, granen, gras en maïs kunnen sensoren in de akkers informatie verzamelen die wordt doorgegeven aan landbouwmachines. Zo kan het land heel precies worden bewerkt. Daardoor gaat de opbrengst van de oogst omhoog en de milieubelasting omlaag.


8. Big data in de pluimveevleesketen

Met Big Data-technologieën uit de hightech-sector kunnen de pluimveevleesketen efficiënter en tegelijkertijd duurzamer en meer consumentgericht werken. Het high-tech big data model zorgt voor meer dierenwelzijn, minder antibioticagebruik en maakt de keten transparanter.

[socialbuttons]