Waterschappen & Drinkwater bedrijven

Ook in deze sector zijn er legio kansen met de inzet van Internet of Things. Zeker omdat de actualiteit vraagt dat er kosten worden bespaard en er beter wordt samengewerkt. Onderling en met gemeenten / provincies.


Bekende voorbeelden uit de praktijk zijn:

  • Dijkbewaking / Waterstand sensoren;
  • Sluizen;
  • Gemalenbeheer;
  • Sturing afvalwatersysteem;
  • Muskusratvallen.

Maar ook metingen van de kwaliteit van (oppervlaktewater) zou goed kunnen met drijvende sensoren (zie hieronder voorbeeld van smart water). En het combineren van gegenereerde data van de waterschappen onderling leidt tot een beter inzicht en daarmee betere mogelijkheid tot beïnvloeding.


Smart Water: Hoogheemraadschap van Delfland

Stel je voor: bij een overstroming gooien we honderden kleine sensortjes in het water in het gebied waar de overstroming optreedt of dreigt op te treden. Al die sensortjes melden zich automatisch aan en verschijnen op de schermen. Of zelfs op publieke websites.

Pure transparantie en veel gegevens in één keer voorhanden. Dat is het doel van Smart Safe Water. Smart Safe Water slaat 3 vliegen in één klap: het faciliteert het flexibel maken van de bestaande meetnetten en lost meteen 2 problemen op die optreden bij het alsmaar toenemende gebruik van mobiele draadloze communicatie. Namelijk de beschikbaarheid van de vitale infrastructuur én de veiligheid.

In Smart Safe Water wordt een nieuwe manier van het versleutelen van communicatie ontwikkeld. 

Daarnaast wordt het gebruik van meerdere draadloze netwerken in één apparaat gerealiseerd, waarvan minimaal één in handen is van een onafhankelijke partij.

In 2015 is de versleutelingsmethode ontwikkeld en op een chip geprogrammeerd. In 2016 worden 2 sensoren gebouwd die werken met de nieuwe versleuteling. Daarna zal worden gewerkt aan het verkleinen en verduurzamen van de technologie. 


[socialbuttons]