Smart Cities

Door de inzet van “slimme” digitale technologie zullen de komende jaren steeds meer data beschikbaar komen over energiezuinigheid, gezondheid, mobiliteit, veiligheid en duurzaamheid. Dit biedt burgers de mogelijkheid om slimmer te leven in de stad, bedrijven om slimmer te ondernemen en de gemeente om slimmer te besturen. Dit toekomstbeeld is de essentie van een “Smart City”.

Een smart city overlapt al snel met andere smart omgevingen, zoals zorg, transport en industrie.


Binnen het Smart City domein zijn zes subterreinen te onderscheiden waarop Smart Cities zich kunnen manifesteren:

  • smart economy
  • smart environment
  • smart governance
  • smart living
  • smart mobility
  • smart people.

Smart City is een krachtig concept voor de nabije toekomst. Gedreven door de ontwikkeling van innovatieve technologie ontleent het zijn waarde aan de oplossingen die voor diverse maatschappelijke vraag-stukken mogelijk zijn. Op dit moment wordt Smart City vooral in verband gebracht met duurzaamheid en energiezuinigheid., maar ook op diverse andere vlakken biedt het mogelijkheden voor toepassing.


Hieronder een filmpje van een leverancier wat goed de onbeperkte mogelijkheden illustreert.Smart City leent zich uitstekend voor uitvoerige beschouwing en discussie. Om de vruchten te kunnen plukken van de waarde van het concept zal het vooral aankomen op experimenteren en leren van opgedane ervaringen. Kortom, gewoon doen!


Ook in Nederland zijn er al vele initiatieven. De G5 vanuit de Smart City Strategie maar ook vele andere gemeenten die boeken al ervaring en succes met Smart City projecten.


Alle informatie hierover kun je vinden in ons Smart City e-book op onze Smart City site. 

[socialbuttons]