Smart City

kennis, inspiratie en

onafhankelijk advies voor gemeenten 

Een initiatief van

 Internet of Things Nederland 


Onze diensten 


 • Onze diensten

  Inspiratie

  Een 2 uur durende kennis- en inspiratie sessie over wat een Smart City is en hoe je het aanpakt van Internet of Things Nederland. Hoe start je als Smart City?

  meer informatie 

  Visie en Beleid

  Wat is voor jouw gemeente Smart City? Bepaal visie en sluit aan bij het huidige beleid en de plannen. De Burger Centraal, innovatie en duurzaamheid.

  Projecten

  Concrete projecten op het gebied van verlichting, CO2, vuilnisbakken, veiligheid, mobiliteit, open data. Voorbeelden en inspiratie vanuit de praktijk.

  meer informatie

  Digitale Agenda

  Bepaal als gemeente je digitale agenda waar Smart City een onderdeel van is.

  Stads-ontwikkeling, 5G, Mobiliteit, Inclusiviteit, Duurzaamheid en Innovatie op de agenda.

  Inspiratie en Kennisdeling

  Doelgroep:
  • Bestuur, Wethouders, Ambtenaren, Afdelingen, Teams, beleidsmakers, die iets op het gebied van Smart City willen opstarten en daarvoor een gedegen basiskennis willen opdoen;


  Vormgeving:

  Een presentatie over de relevante onderwerpen van een Smart City, maar ook inzicht in de technieken, lessons learned en inspiratie vanuit andere steden / projecten.

  Met ruimte voor interactie en een eventuele brainstorm van relevante kansen voor de specifieke gemeente.


  Resultaat:

  • Gelijk startpunt van kennisniveau van alle deelnemers;
  • Concrete projecten geïnventariseerd;
  • Startpunt om daadwerkelijk met Smart City projecten te beginnen.


  Duur:

  Maximaal 2 uur;


  Spreker:

  Marco Heida is hiervoor de presentator en gespreksleider, vaak ondersteund door een tweede consultant. 


  Voor meer informatie neem dan contact met ons op.

  Inhoud van de sessie

  Wat is een Smart City?

  Definitie;

  Best Practices;

  Inspiratie

  Nederlandse en internationale voorbeelden, zoals:

  * Slimme verlichting

  * Slimme vuilnisbakken

  *  Mobiliteit

  *  Luchtkwaliteit

  *  Smart Farming  

  Kennis: Bouwblokken van een Smart City project

  Smart Economy, Smart People, Smart Living, Smart Mobility, Smart environment, Smart Governance.

  Kennis: Technieken van een Smart City Project

  Internet of Things, Blockchain;

  sensoren, netwerken, platformen.

  Lessons Learned

  Aanpak;

  Stakeholders;

  Burgerparticipatie; 

  Duurzaamheid;

  Smart City Projecten

  Verlichting

  Slimme straatverlichting werkt op een as needed basis. Zo kan er op stille momenten in de nacht automatisch voor gekozen worden om het uit te schakelen. Zodra er beweging of afwijkend geluid gesignaleerd wordt, gaan vervolgens de lichten automatisch weer aan. Al is het niet alleen dat slimme straatverlichting pas aangaat wanneer het nodig is. De lichten kunnen ook andere doelen dienen: bijvoorbeeld als het in gesprek gaat met de slimme bushalte. Zodra de

  bus nog maar een minuut weg is, kunnen bijvoorbeeld de lichten rondom de bushalte alvast aan gaan. Handig voor de wachtende personen, die zo een visueel signaal krijgen dat de bus er bijna is, maar ook voor de uitstappende passagiers.

  Slimme vuilnisbakken

  De zogenaamde slimme vuilnisbakken communiceren met elkaar én met de vuilophaaldienst. Dit kunnen bijvoorbeeld ondergrondse vuilcontainers zijn, die voorzien zijn van een sensor. Deze sensor geeft aan wanneer het tijd is om een bepaalde container te legen. Deze input wordt direct verstuurd naar de tablets van de vuilniswagens. Aan de hand van

  de alerts die verstuurd worden door volle containers wordt een optimale route berekend. Nu hoeven er nog maar 2 in plaats van 3 vuilniswagens op de route te rijden: een flinke besparing voor de stad, én beter voor het milieu – aangezien de CO2 uitstoot ook fors omlaag is gegaan. De twee resterende vuilniswagens worden nu namelijk ook efficiënter

  ingezet, waardoor het gemiddelde aantal kilometers dat per rit wordt afgelegd veel lager is dan voorheen.

  Co2: luchtkwaliteit

  Als gemeente ben je ook verantwoordelijk voor de luchtkwaliteit. De internationale klimaatafspraken vereisen ook dat we gezamenlijk de uitstoot van CO2 terugdringen. Het is dus van belang om in afstemming met burger en (agrarische) ondernemers metingen te verrichten.

  Door als gemeente actief de CO2 uitstoot te meten kun je in eerste instantie helpen dit inzichtelijk te maken om  er volgens burgers en ondernemers te ondersteunen in alternatieve duurzame oplossingen.

  Data: open data, gesloten data

  Welke data is er allemaal beschikbaar in de gemeente? Vanuit de overheid maar ook vanuit bedrijfsleven of andere bronnen. En welke data kan eventueel opengesteld worden voor burgers en bedrijfsleven. Hoe presenteren we dat?

  Smart Parking

  Iedereen kent de routering naar parkeergarages in een stad waar nog plek is. Dat kan nog een stukje geavanceerder, door deze te integreren met je navigatie en een specifieke parkeerplaats in de stad. Hier kan dan rekening gehouden worden met verkeersdrukte en mogelijke alternatieven.

  Smart farming, Smart Mobility, City Labs, etc...

  En nog veel meer Smart City initiatieven en projecten die kunnen worden toegepast. Afhankelijk van de behoefte en noodzaak in de stad.