Internet of Things in de financiële wereld: IoT voor banken en verzekeraars
02 juli 2017 
4 min. leestijd

Internet of Things in de financiële wereld: IoT voor banken en verzekeraars

De meeste mensen zullen het Internet of Things automatisch classificeren als een ontwikkeling die met name de technische industrieën ten goede zal komen – met name de IT professionals, maar ook andere beroepen waarin technische uitvoering voorop staat. Deze mensen zullen verrast zijn om te leren dat ook juist in andere sectoren IoT een enorm verschil kan maken. Een voorbeeld van zo’n industrie waarin het Internet of Things al een enorme belofte lijkt te zijn, is het bank- en verzekeringswezen. Daarom deze blog over IoT voor banken en verzekeraars.

GEVAAR OF BELOFTE?

Alhoewel, een enorme belofte… Er gaan ook meerdere stemmen op die de toenemende connectivity van de samenleving als een bedreiging voor met name het industriewezen zien. Immers, door het verbinden van onszelf en onze eigendommen aan het internet door middel van    sensors en andere trackers, kan veel schade – die historisch gezien door verzekeringen gedekt werd – voorkomen of in een vroeg stadium herkend worden. Dit brengt de kosten die met zulke schade samenhangt ook substantieel omlaag.

Zeker in een land als Nederland, dat steevast als een van de hoogste ‘verzekeringsdichte’ landen aangestipt wordt, zou dat grote gevolgen hebben voor de verzekeraars. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een autoverzekering, die door IoT toepassingen in auto’s – zoals de zelfrijdende auto – onnodig zal worden. Of een inboedelverzekering, die mensen eerder links laten liggen als hun huis volhangt met sensors die bijvoorbeeld in een vroeg stadium rook of vocht meten. De kosten van de verzekering wegen in zulke gevallen niet langer op tegen de mogelijke schade die nog kan ontstaan.

DE VOORDELEN VAN IOT ZOEKEN VOOR JE SECTOR

Met deze ontwikkeling in het achterhoofd, erkennen de meeste verzekeraars inmiddels dat IoT een disruptive werking op hun industrie kan hebben. Veel van hen werken daarom inmiddels – samen en apart – aan hun eigen initiatieven. Zo wordt er met name gekeken naar het gebruik van sensors als voorwaarde bij het aanbieden van een (goedkopere!) inboedel- of opstalpolis. Of een korting voor klanten op hun zorgverzekering als zij gebruik maken van wearables die real-time gezondheidsgegevens bijhouden en zo tijdig  een arts kunnen alarmeren bij afwijkingen.

KLANTENBINDING DOOR IOT

Een van de punten die IoT zo aantrekkelijk maakt voor het bedrijfsleven, is de kracht die het heeft om je klanten op een waardevolle, langdurige manier aan je te binden. Dit geldt zeker ook voor banken en verzekeraars: door het gebruik van sensors en trackers kan er veel meer accurate data verzameld worden over iedere individuele klant.

Vervolgens kan er aan de hand van deze waardevolle data specifiek gekeken worden naar iedere klant of gebruiker; die vervolgens een persoonlijk plan ontvangt, inclusief persoonlijke aanbevelingen en tips, gebaseerd op real-life data van deze persoon. Relevantere producten en services kunnen aangeboden worden,  en de kans dat een klant hier daadwerkelijk op ingaat is dan ook vele malen groter.

RISICO MANAGEMENT

Dit punt, net al genoemd, is wellicht een van de grootste winstgevers voor met name verzekeraars. Door het IoT kan er beter ingeschat worden wat het risico per klant of verzekerde is, zodat bijvoorbeeld premies hier exact op afgesteld kunnen worden. Er komt meer inzicht in gebruik en gedrag van de klanten, waardoor beter ingeschat kan worden wat – voor de verzekeraar – het exacte risico zal zijn.

Zo kan er een constructie ontstaan waarbij de verzekeraar zichzelf veilig voelt bij de gemaakte afspraken, en waarbij de verzekerde zich tegelijkertijd verzekerd weet van een eerlijke premie.

CLAIM MANAGEMENT

Tenslotte zal het IoT ook veel kunnen veranderen als het aankomt op claim management: het moment waarop er schade is, die gemeld wordt. Zo kan een verzekeraar wederom dankzij sensors herkennen wat er precies aan de hand is, en accuraat de schade en de herstelkosten hiervan inschatten.

Als een verbonden apparaat zelf direct aan de verzekeraar kan doorgeven wat er mis is – zonder oponthoud en onnodig papierwerk – kan deze claim sneller afgehandeld worden, waar ook weer kosten mee bespaard worden: een snellere afhandeling betekent vaak ook dat de uiteindelijke kosten voor het herstel lager zullen uitvallen.

WAAROM EEN ‘IOT’ VERZEKERING?

Verzekeraars of banken hebben te maken met steeds veeleisendere klanten, die verwachten dat zij een persoonlijke aanpak krijgen binnen hun betalings- of verzekeringspakket. Immers, als je gezond, goed en verstandig gedrag toepast in je dagelijkse leven, verwacht je ook dat dit beloond wordt.

Dit is direct het enorme voordeel van IoT ten opzichte van traditionelere verzekeringsmethodes, waarbij iedereen op ‘1 grote stapel’ werd gegooid. Nu kan er daadwerkelijk ingespeeld worden op deze hoge verwachtingen door middel van IoT. Er kan constant bijgehouden worden wat iemands gedrag is, aan de hand waarvan de eventuele premies en/of claims bijgesteld kunnen worden.

Het kan echter verder gaan dan premies en claims alleen: wat te denken van gebruik van de verzekering in het algemeen?

CASE: NATIONALE NEDERLANDEN

Nationale Nederlanden heeft deze ontwikkeling al goed begrepen – en heeft een speciaal product ontwikkeld dat gebruik maakt van deze vergevorderde data. Hun nieuwste autoverzekering bestaat uit een pakket dat op een ‘pre-paid’ basis werkt.

Veel automobilisten zitten met het probleem dat ze sporadisch gebruik maken van hun auto – terwijl ze wel hetzelfde bedrag aan autoverzekering betalen als mensen die elke dag opnieuw in de auto stappen. Dit heeft Nationale Nederlanden erkend en geprobeerd te mitigeren met hun ‘Bundelz’ pakket, dat op dit moment in de testfase zit.

‘Bundelz’ maakt gebruik van het Internet of Things om het aantal gereden kilometers te bepalen, door middel van een door Vodafone ontwikkelde ‘slimme stekker’. Deze wordt in de auto geplaatst, waarna deze data begint te vergaren. Op het moment dat 1000 kilometers ‘op’ zijn, verloopt je bundel en kun je een nieuwe verzekeringsbundel aanschaffen voor de volgende 1000 kilometer.

TOEKOMST VAN DE FINANCIËLE SECTOR MET IOT

Het moge duidelijk zijn, dankzij het IoT gaat de financiële wereld een nieuwe fase in – eentje van data verzamelen en personalisatie. Echter brengt dit op de korte termijn nog wel wat risico’s met zich mee. Zo blijft het privacyvraagstuk een heet hangijzer: wat gebeurt er met de data die verzameld wordt, en hoe gaan de banken en verzekeraars ervoor zorgen dat deze daadwerkelijk privé blijft?

En hoe kan ervoor gezorgd worden dat deze apparaten en systemen ‘waterdicht’ zijn, niet vatbaar voor hacks of andere inmenging? Het laatst wat je immers wil, is dat de wearable fitness tracker die jouw gezondheidsverzekering aan al zijn verzekerden geeft, gehackt kan worden – waardoor deze foutieve informatie doorspeelt. Zo kan het systeem ‘gecheat’ worden; of nog erger, overgenomen door een kwaadwillende partij.

Al moet gezegd worden dat dit nadeel wederom een kans met zich meebrengt voor de verzekeringsindustrie: zo is een zogenaamde ‘cyber-verzekering’ in het leven geroepen, waarmee bedrijven zichzelf kunnen verzekeren tegen cyberaanvallen, bijvoorbeeld voor verliezen geleden door hacks. En het Petya-ransomware virus dat op dit moment de ronde doet, bewijst nogmaals dat een dergelijke verzekering voor bedrijven geen overbodige luxe meer is…

 

Over de schrijver
Digitale Transformatie | Strategisch Advies | Consultant | Trainer | Public Speaker | Auteur Cloud | Telecom | IT | internet of Things | Blockchain | Artificial Intelligence | Cyber Security
Reactie plaatsen