Blockchain

https://youtu.be/Pl8OlkkwRpc

Een technologie voor het opslaan en verifiëren van data, door middel van een systeem dat berust op goedkeuring van onderlinge gebruikers; zonder dat een enkele individuele gebruiker deze data kan aanpassen.

WAT IS HET

Op het eerste gezicht lijkt blockchain niet veel te verschillen van iets waar we al goed bekend mee zijn – Wikipedia. Dit is dan ook een goede manier om de basisbeginselen van blockchain uit te leggen.

Wikipedia bevat een enorme hoeveelheid data, met aparte ‘pagina’s’ over ieder onderwerp – waar gebruikers zelf nieuwe onderwerpen aan kunnen toevoegen, door het schrijven van een nieuw artikel. Deze nieuwe artikelen worden door de bredere gebruikersgemeenschap bekeken, beoordeeld en aangepast; en zo wordt gecontroleerd hoe de informatie over dit onderwerp bewerkt en geüpdatet wordt.

Dit maakt Wikipedia het werk van een gemeenschap, niet van een enkele persoon. Individuele artikelen zijn niet het eigendom van een enkele persoon; maar van de grotere groep gebruikers. Hierdoor kan geen enkele individuele gebruiker de volledige informatiestroom beïnvloeden.

Blockchain werkt op dezelfde manier. Men kan toevoegingen maken aan een enorm overzicht van informatie, en de gemeenschap van gebruikers bepaalt hoe dergelijke nieuwe toevoegingen bewerkt en geüpdatet worden. Geen enkele blockchain-gebruiker is eigenaar van het complete werk aan verzamelde informatie en data, noch kan een enkele gebruiker dit werk zonder medewerking van andere gebruikers aanpassen, verwijderen of op andere wijze beïnvloeden.

Er zijn echter ook duidelijke verschillen. Alhoewel zowel Wikipedia als Blockchain werken op het internet, is Wikipedia gebouwd op de basis van een client-server netwerkmodel. Hierbij zijn bepaalde toestemmingen verbonden aan de accounts van individuele gebruikers, en kunnen artikelen aangepast worden die als ‘master copies’ opgeslagen zijn op een centrale server. De administrators van Wikipedia hebben uiteindelijk zeggenschap over wat er wel en niet gepubliceerd wordt, en wie er wel en niet mag publiceren. Zo is er bij Wikipedia een gecentraliseerde autoriteit die bepaalt wie toegang en bepaalde toestemmingen heeft.

Blockchain, daarentegen, heeft geen gecentraliseerde autoriteit. De database aan informatie is wijdverspreid – en, in de afwezigheid van een ‘master copy’, wordt er pas een nieuwe stuk data gepubliceerd als de individuele gebruikers onafhankelijk van elkaar dezelfde nieuwe data toevoegen, bewerken of goedkeuren. Vervolgens wordt de informatie die door de meeste gebruikers, of ‘nodes’, goedgekeurd is, als zijnde officiële informatie opgenomen in de blockchain.

Dit vergroot de betrouwbaarheid van de data enorm: er worden steeds kleine stukjes data toegevoegd aan de database, die pas na onderlinge uitwisseling, distributie en goedkeuring definitief gemaakt worden. Hierdoor kan geen enkele individuele gebruiker de data beïnvloeden.

HOE WERKT HET

Blockchain werkt op basis van de twee concepten die in zijn naam zijn opgenomen: een ‘block’ en de ‘chain’. Iedere individuele block bestaat uit twee onderdelen – de blockheader en de inhoud. De inhoud vermeldt de eigenlijke data, terwijl de blockheader aangeeft wanneer en in welke volgorde deze data geregistreerd is, om het een uniek kenmerk te geven wat dataconflicten voorkomt.

De chain is de koppeling tussen de onderlinge blocks. Dit gebeurt door middel van de verwijzing die ieder block bevat naar de voorgaande, in de vorm van een hash van de voorgaande blockheader. De ingewikkeldheid van deze hash kan de beveiliging van de gehele blockchain vergroten; en is bedoeld om de daadwerkelijke data niet te onthullen, maar wel ieder block uniek te maken.

Op het moment dat er ook maar iets aan data verandert in het block, zal de hash veranderen, eveneens die van alle volgende blocks – waardoor aanpassingen van individuele gebruikers direct achterhaald kunnen worden.

Neem bijvoorbeeld een blockchain met 10 blocks. Als block 5 aangepast wordt, zal diens hash – opgenomen in de blockheader – veranderen. Vervolgens zullen ook block 6, 7, 8, 9 en 10 aangepast worden, omdat de onderlinge verwijzingen anders niet meer kloppen. Dit wordt makkelijk opgepikt door de gebruikers, die vervolgens de wijzigingen kunnen terugdraaien of simpelweg negeren, waardoor het nooit goedgekeurd wordt.

Om het systeem nog sterker te maken, kunnen miners toegevoegd worden. Miners zijn individuele gebruikers die de hashes berekenen: ingewikkelde wiskundige formules, gebaseerd op de voorgaande blocks. Hoe ingewikkelder de hash, hoe veiliger het systeem: er zal immers bij iedere wijziging een nieuwe berekening uitgevoerd moeten worden. Natuurlijk kan een dergelijke kwaadwillende gebruiker de hash ‘vervalsen’ of bij toeval goed gokken, al wordt deze kans steeds kleiner bij ingewikkeld wordende berekeningen.

TOEPASSINGEN

De blockchaintechnologie heeft de meeste bekendheid vergaard als zijnde de ‘basis’ van cryptovaluta, zoals Bitcoin. Hier wordt de blockchain gebruikt als een soort onafhankelijk kasboek. Dit is echter niet de enige toepassing: in Nederland wordt er al flink getest met het gebruik van deze technologie binnen bedrijven als het Kadaster, de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel.

Ieder bedrijf dat te maken heeft met enorme hoeveelheden data die achteraf niet gewijzigd mogen worden, en waar meerdere gebruikers hun goedkeuring op moeten geven, kan blockchain integreren in zijn werkzaamheden voor meer integriteit en een hogere betrouwbaarheid.
Reactie plaatsen