Start je eigen bedrijf: de kansen die Internet of Things en 5G bieden
08 januari 2020 
4 min. leestijd

Start je eigen bedrijf: de kansen die Internet of Things en 5G bieden

Nederland wordt met recht een ondernemersland genoemd. Al vroeg in onze historie bleek dat we, ondanks onze kleine omvang, gedreven worden door ondernemingszucht. Zo kwam de eerste multinational van onze bodem, in de vorm van de VOC – iets waar voormalige premier Balkenende ooit wat ongelukkig aan refereerde in een poging aan te geven hoe we terug moeten naar een handelsmentaliteit.

Nederland ondernemersland

Dit lijkt aardig te lukken. Afgelopen week werd in de media een bericht gepubliceerd dat ons land voor het eerst meer dan 2 miljoen bedrijven rijk is. Op 1 januari waren er 2.000.404 bedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, om precies te zijn. Een toename van ruim 5 procent ten opzichte van het voorgaande jaar – die vooral te danken is aan een groei in het aantal ondernemende jongeren.

Volgens een adviseur bij de beheerder van het handelsregister is dit goed te verklaren: ”Steeds meer jongeren vullen geen vakken of lopen kranten maar starten een eigen bedrijf. Een mooie en leerzame manier om een centje bij te verdienen en een goede aanloop naar een echt bedrijf.”

Een prachtige ontwikkeling. Zeker gecombineerd met de opkomst van het Internet der Dingen en de naderende introductie van 5G zal er in de komende jaren veel veranderen in het ondernemerslandschap in Nederland. Steeds meer bedrijven focussen zich niet langer op ‘traditionele’ beroepen, maar zetten zich in voor het ontwikkelen van met het internet verbonden innovaties die ons leven op enige wijze verbeteren.

Mogelijkheid tot innovatie

De voorbeelden van slimme oplossingen die vanuit start-ups ontstaan zijn, zijn eindeloos. Van de slimme robotkatten die dit jaar de show stalen op de CES, tot aan hoofdbanden die je slaap monitoren, en een slimme stofzuiger die met het door een andere start-up ontwikkelde slimme tapijt praat om erachter te komen waar hij moet zuigen.

Dit is een belangrijke reden voor de aantrekkingskracht van het IoT voor starters. Het stelt hen in staat om futuristisch klinkende producten een realiteit te maken. Er kan nagenoeg ongelimiteerd geëxperimenteerd worden met sensoren en applicaties, van grotendeels nutteloze maar fantastische uitvindingen tot aan toepassingen met een brede toepasbaarheid, zoals slimme verlichting.

Maar ook minder flashy innovaties op het gebied van smart cities, Big Data, sensoren of IoT platforms behoren tot de vaak genoemde start-up producten.

Verbetering businessmodel

Er zijn meer redenen waarom een Internet of Things-gerelateerd businessmodel zo populair is onder startende bedrijven. Niet alleen is het een bijzonder snelgroeiende markt, die zeker met de naderende opkomst van 5G gegarandeerd winstgevend zal blijven in de nabije toekomst. Ook is het een manier voor bedrijven om zelf hun efficiëntie te vergroten en hun processen soepeler te maken.

Dankzij sensoren, software en andere technologieën die in fysieke objecten verwerkt worden, kan data via het internet verstuurd en ontvangen worden. Dit stelt bedrijven in staat om hun processen en objecten in de gaten te houden en snel en tijdig bij te sturen. De gehele waardeketen, van de sourcing van ruwe materialen via design en productie naar logistiek, kan zo sneller en gecontroleerder ingericht worden.

Een sector waarin dit bijzonder waardevol is, is de voedselsector. Niet alleen één van de meest cruciale en grootste industrieën, maar ook eentje waarin nog behoorlijk wat verspilling is. Volgens een rapport van de Verenigde Naties wordt er maar liefst 30% van ons eten verspild in het proces tussen de boer en ons bord. Dit komt neer op zo’n 750 miljard dollar aan eten wat verloren gaat of – nog belangrijker – voeding voor een significant deel van de wereldbevolking die het nu zonder moet stellen.

Met Internet of Things oplossingen wordt dit bijvoorbeeld aangepakt met tools die gewassen monitoren en deze gericht bewateren, bemesten of beschermen. Ook na verwerking kan verspilling beperkt worden, door de etenswaren te vervoeren in (koel)containers die voorzien zijn van onder meer temperatuur- en vochtigheidssensoren.

Daarnaast kan IoT in de food sector inspelen op een andere trend: het transparant en inzichtelijk maken van de supply chain. Als een product fair-trade of biologisch is, wil de consument kunnen inzien of dit daadwerkelijk zo is. Dat wordt nu mogelijk. Maar ook kan het helpen bij het beperken van uitbreken van voedselgerelateerde ziektes, zoals de met fipronil besmette eieren van vorig jaar. Met een inzichtelijke supply chain kan exact achterhaald worden waar de aangetaste eieren naartoe verspreid zijn en kunnen deze snel teruggeroepen worden.

Duurzaamheid en klimaatsverandering

Een derde reden voor de populariteit van Internet of Things-startups is de mogelijkheid die het biedt om klimaatsverandering te lijf te gaan. Op het vlak van duurzaamheid en terugdringing van uitstoot van broeikasgassen is er nog veel terrein dat gewonnen kan worden. Een succesvol bedrijf kan vandaag de dag gedefinieerd worden als een bedrijf dat erin geslaagd is om zijn zogenaamde carbon footprint te verkleinen – of andere bedrijven of consumenten helpt hetzelfde te doen.

Met slimme toepassingen kan energieverbruik teruggedrongen worden, terwijl de efficiëntere processen verspilling van hulpbronnen tegengaan. Ook kan het IoT helpen in het signaleren en monitoren van bronnen van uitstoot. Dit alles zal ertoe leiden dat tegen 2030, de wereldwijde uitstoot met zo’n 15% zal afnemen – alleen als gevolg van het gebruik van IoT en 5G toepassingen.

5G voor ondernemers

Tenslotte wil ik nog kort ingaan op de mogelijkheden die 5G biedt voor nieuwe ondernemers. De introductie van smartphones en 4G heeft ons leven al behoorlijk veranderd – met name de manier waarop we communiceerden en consumeerden. Nu 5G op de drempel staat, ligt het in de lijn der verwachtingen dat we een nieuw tijdperk ingaan.

5G maakt een heleboel innovaties mogelijk die ons leven grondig zullen veranderen. Denk hierbij aan kunstmatige intelligentie, zelfrijdende voertuigen, machine learning en real-time Internet of Things applicaties. De capaciteit, snelheid en reactietijd van 5G laat 4G verbleken, terwijl het ook de laatste bekabeling onnodig maakt: het functioneert volledig in de cloud.

Allemaal eigenschappen die het bijzonder geschikt maken voor het Internet der Dingen, dus. Gecombineerd met de toenemende globalisering en hyper-concurrentie, en de trend richting personalisatie en maatwerkoplossingen, ligt het dus absoluut voor de hand dat dit een belangrijk veld wordt voor jonge ondernemers om zich in te wagen.

Over de schrijver
Digitale Transformatie | Strategisch Advies | Consultant | Trainer | Public Speaker | Auteur Cloud | Telecom | IT | internet of Things | Blockchain | Artificial Intelligence | Cyber Security
Reactie plaatsen