Cryptocurrency artikel

Cryptocurrency: Een geheel digitale munteenheid die werkt op basis van blockchain technologie.

WAT IS CRYPTOCURRENCY?

Cryptocurrency, dat ook bekend staat als cryptogeld of cryptovaluta, is een digitale munteenheid. Vaak wordt dit gebruikt als een toevoeging op of alternatief voor reguliere fysieke munteenheden. De ‘crypto’ in de naam verwijst naar cryptografie – oftewel versleutelingssystemen – en gaat samen met de blockchain technologie, waarmee transacties gecontroleerd worden op echtheid alvorens ermee gehandeld wordt.

Alle bestaande cryptocurrencies zijn varianten op de eerste implementatie van het concept – de eerste digitale munteenheid, Bitcoin genaamd. Typerend voor diens dominantie is dat overige cryptocurrencies vaak Altcoin worden genoemd; oftewel, alle tegenhangers van Bitcoin. Laatstgenoemde valuta werd in 2009 geïntroduceerd door de mysterieuze persoon – of groep – Satoshi Nakamoto, waarvan tot op heden de ware identiteit nog niet bekend is.

Diens filosofie was dat Bitcoins opgeslagen worden op de computer van de gebruiker, in een zogenaamd ‘wallet file’ – of beheerd worden door een onafhankelijke, betrouwbare derde partij, zoals blockchain – de zogenaamde ‘wallet service’. Bij zowel een ‘wallet file’ als ‘wallet service’ kan geld digitaal (over het internet) naar eenieder verstuurd worden die een bitcoinadres heeft.

Bitcoin opereert door middel van een database die verspreid is over een grote hoeveelheid ‘nodes’, of connecties in een peer-to-peer netwerk. Deze database fungeert als het kasboek, en gebruikt cryptografie om transacties en de boekhouding te beveiligen. Hierdoor kunnen bitcoins alleen uitgegeven worden door de persoon die er ook daadwerkelijk eigenaar van is; en kan diezelfde bitcoin niet vaker dan 1 keer uitgegeven worden door deze eigenaar.

HOE WERKT CRYPTOCURRENCY?

Eigenlijk is iedere cryptocurrency, waaronder Bitcoin, niet veel meer dan een stukje code. Deze stukjes code onder elkaar vormen een flink kasboek. Steeds wanneer er een transactie bijkomt, wordt de code aangevuld met een nieuw versleuteld stukje code: het principe van de blockchain-technologie. Met elke nieuwe transactie wordt deze reeks code dus langer.

Sommige gebruikers, de zogenaamde ‘miners’, houden zich bezig met het kraken van dit nieuwe stukje code – een proces wat dankzij de versleuteling vrij ingewikkeld is. Zodra iemand erin slaagt om dat stukje code te ontcijferen, krijgen ze wat cryptogeld uitgekeerd: zo komt er constant nieuw geld in omloop.

Deze handelingen maken cryptocurrency een peer-to-peer activiteit bij uitstek, eentje die geheel gedecentraliseerd plaatsvindt – niet op een centrale computer of server, maar op vele individuele computers van gebruikers (de zogenaamde ‘nodes’). Waar andere munteenheden een Centrale Bank hebben, die het geld controleert en uitgeeft, werkt een cryptocurrency zonder een dergelijke overkoepelende instantie.

Dit houdt ook in dat het een relatief anoniem systeem is. Om een betaalaccount te hebben, hoef je niet met naam en identiteit eraan verbonden te zijn. Een bitcoinadres volstaat, die vervolgens ook versleutelt kan worden. Dit garandeert dat de ware gegevens (naam, adres, et cetera) van gebruikers nooit of slechts met heel veel moeite onthuld kunnen worden.

TOEPASSINGEN

Ook in Nederland vinden er steeds meer transacties plaats waarin Bitcoin een rol speelt; of een van zijn grootste tegenhangers, waaronder Litecoin, Dogecoin en Ethereum. Alhoewel er steeds meer (web)winkels zijn die Bitcoin accepteren, zijn er ook vrij luide tegengeluiden. Zo hebben onder meer de Nederlandse Bank (DNB) en de Rabobank gewaarschuwd voor de gevaren en onvoorspelbaarheid van de valuta.

Of het dus ooit net zo’n normaal betaalmiddel zal worden als de euro, is nog maar te bezien. Vaak worden cryptocurrencies nog gewantrouwd door de consument, met name vanwege diens banden met cybercriminelen – die vaak cryptocurrencies gebruiken om onrechtmatig verkregen vermogen wit te wassen.

Zo wordt steeds vaker bij ransomware en banking malware geëist dat losgeld betaald wordt in Bitcoins. De anonimiteit van dit platform maakt het inderdaad een geliefde valuta voor criminelen; een imagoprobleem dat de cryptocurrency industrie maar lastig van zich af weet te schudden.
Reactie plaatsen