Ethereum

Ethereum, Een open-source blockchain platform voorzien van smart-contract functionaliteiten; platform voor blockchain-technologie.

WAT IS ETHEREUM?

Move aside, goud, geld en Bitcoin: ethereum is een up-and-coming hype op de beleggingsmarkten. Het kan functioneren als een ruilmiddel door de onderliggende blockchaintechnologie. In de basis is ethereum dan ook een softwareplatform dat werkt met de blockchain – een technologie om transacties vast te leggen, bijna als een logboek of kasboek.

Dit beperkt zich niet alleen tot geldtransacties, maar ook alle andere vormen van transacties: zo kan ook het versturen van een bericht of het opslaan van een document gezien worden als een transactie. Elk van deze transacties wordt, dankzij de blockchain technologie, constant gedocumenteerd en geopenbaard. Dit maakt al deze transacties publiekelijk in te zien en transparant voor alle gebruikers.

Hierdoor kunnen alle transacties afgehandeld worden zonder de tussenkomst van een externe persoon – zoals een bank, in het geval van geldtransacties. Deze bedrijven zijn immers de beheerders van een soortgelijke database met transacties. Nu zal de blockchain zelf deze controle en verificatie uitvoeren: alle gebruikers zijn medeverantwoordelijk voor de correctheid en juiste functionering van het systeem.

De taak van grote tussenpersonen – dus de bank, of een andere database beheerder – vervalt hierdoor. De verwijdering van deze schakel in de keten maakt het geheel zowel goedkoper als transparanter, aangezien nu iedereen de database kan controleren op juistheid. De database (blockchain) heeft geen eigenaar en is niet opgeslagen op een enkele centrale plaats. Dit alles maakt het een veilig transactiekanaal.

HOE WERKT ETHEREUM?

Ethereum is een platform dat het, simpel gezegd, gemakkelijker maakt om toepassingen te ontwikkelen en gebruiken die werken met deze blockchain technologie. Met Ethereum kunnen allerlei vormen van transacties afgehandeld worden zonder tussenkomst van een derde partij.

Zo kan er geld verhandeld worden, berichten verstuurd, en contracten afgesloten. Betrouwbaar, door de grote hoeveelheid nodes die de data verifiëren, en direct, zonder tussenkomst van een externe partij.

Deze transactie-toepassingen die dankzij Ethereum ontwikkeld zijn, worden dApps genoemd (decentralized apps, oftewel gedecentraliseerde apps, die niet gebruik maken van een centrale database). Voorbeelden van gecentraliseerde apps, die wél gebruik maken van een centrale database, zijn onder meer WhatsApp, ING, en games met een hi-score functie.

Bij elke foto die je verstuurt, iedere betaling en iedere hi-score, wordt jouw data op een centrale server opgeslagen, bijvoorbeeld de servers van WhatsApp of de bank. De transactie zelf wordt niet openbaar gemaakt, enkel de resultaten ervan zijn zichtbaar – tenzij de centrale beheerautoriteit de transactie aanpast of weigert.

Als je daarentegen informatie verstuurt via een dApp, wordt dit door verschillende computers – nodes – gestuurd die onderdeel uitmaken van het Ethereum-netwerk. Deze computers lenen hun denkkracht aan de app, waardoor deze uiteindelijk kan functioneren en data kan versturen.

 Dit kenmerkt ook het verschil tussen Bitcoin en Ethereum: Bitcoin ‘beperkt’ zich tot monetaire transacties, terwijl Ethereum focust op slimme contracten en transacties in het algemeen. Dit maakt Bitcoin het ‘doel’ of een uitwerking van de blockchain-technologie, waar Ethereum een middel is waarmee blockchain-toepassingen – zoals Bitcoin - ontwikkeld kunnen worden.

 TOEPASSINGEN VAN ETHEREUM

De hoeveelheid aan verschillende dApps die potentieel ondersteund kan worden door Ethereum is enorm, zolang het maar voorziet in een transactie. Zo wordt er ook reeds gespeculeerd over uitgebreide contractenafhandeling en de mogelijkheid om door middel van toegekende tokens te stemmen tijdens bijvoorbeeld een verkiezing.

Slimme contracten zoals deze kunnen, zo is het toekomstbeeld, via Ethereum geïmplementeerd worden: stel, als je aan een bepaalde voorwaarde voldoet, krijg je een bepaalde uitkomst of beloning. Handig voor bijvoorbeeld subsidies, uitkeringen of budgettering binnen organisaties.

Voorbeeld: er is een bepaald bedrag aan, zeg, huursubsidie toegezegd aan een persoon vanuit de overheid. De voorwaarde is dat een huurwoning met een bepaalde huur aanwezig is waarvoor de huur betaald dient te worden – zodra hieraan voldaan is, wordt het bedrag aan subsidie verstrekt. Of, omgekeerd: er kan een bepaald bedrag overgemaakt worden, waarbij de voorwaarde meegegeven wordt dat het enkel voor huur gebruikt mag worden en dus niet aan overige zaken uitgegeven mag worden.

Het ideale droombeeld van iedere uitkeringsinstantie, dus!

Een andere opvallende toepassing is die van Ethereum’s munteenheid, de ether. Dit zijn tokens die nodig zijn om de transacties te voltooien. Zo betalen ontwikkelaars van dApps in ethers voor de transacties en diensten die zij verrichten op het Ethereum-netwerk.

Feitelijk is dit dus de onderliggende ‘brandstof’ van Ethereum. Alle computers die onderdeel uitmaken van het Ethereum-netwerk, dus alle nodes, ontvangen voor het gebruik van hun denkkracht een beloning in ethers. Deze munteenheid komt dus enkel in omloop door het verlenen en aanvragen van diensten en activiteiten op het Ethereum-netwerk.

Inmiddels wordt de ether ook als handelsmiddel gebruikt: en vooral dit heeft flink de aandacht getrokken van investeerders en beleggers. In het jaar van schrijven (2017) is het flink in waarde gestegen: waar het in januari nog zo’n $10,- per ether waard was, steeg het in oktober nog tot zo’n $340,- per ether. Een enorme stijging, dus – iets wat de aandacht van het grotere publiek flink heeft getrokken.

Een groot verschil met Bitcoin is dat de ether nooit bedoeld is als geldig betaalmiddel in (e-)winkels: zijn enige doel is het zijn van de brandstof achter het Ethereum-netwerk, wat gebruikers als beloning uitdelen of ontvangen. Toch zijn beiden enorm gewild en ‘hot items’, al vrezen analisten dat het ook langzamerhand richting een ‘bubbel’ gaat: de basis waar de waarde van dergelijke cryptovaluta op gebaseerd is, is, zo geeft men aan, vrij fragiel.

Dit neemt niet weg dat bedrijven en landen (met Rusland als meest prominente deelnemer) hevig investeren in het concept, zeker nu de voordelen van dergelijke smart contracten steeds zichtbaarder worden. Iets wat de komende jaren zeker in de gaten gehouden verdient te worden, dus!

 
Reactie plaatsen