Smart Farm

Een Smart Farm, ofwel boerderij die met minder arbeidskrachten en meer IT automatisering en integratie van IoT toepassingen tot een grotere productie weet te komen.

WAT IS EEN SMART FARM?

De groeiende wereldbevolking brengt flinke problemen met zich mee. Niet alleen wordt het steeds moeilijker om al deze mensen adequaat onderdak te bieden, ook is het een uitdaging om al deze monden te blijven voeren. De FAO voorspelt dat de voedselproductie in 2050 met 70% zal moeten stijgen om te voldoen aan de vraag.

Om het vraagstuk nog gecompliceerder te maken, moet deze enorme groei in productie gerealiseerd worden met een flink gereduceerde hoeveelheid land, bruikbaar water, en grotere onzekerheid over weersinvloeden als gevolg van klimaatsverandering. Dit laatste kan niet alleen heftig weer veroorzaken, maar ook drastische veranderingen inhouden voor de levenscyclus van planten en dieren.

Een manier om het effect van dit alles te verminderen en tegelijkertijd de kwaliteit en kwantiteit van productie te verhogen, is de inzet van technologie om boerderijen verbonden en ‘intelligenter’ te maken. Dit is mogelijk dankzij ‘precisie agricultuur’ – oftewel, smart farming.

Al veel boerderijen zijn overgegaan op verregaande automatisering van hun processen. Zo maken zowel bedrijven als boerderijen gebruik van data-tools om enorme hoeveelheden informatie te verzamelen over de staat van de gewassen, bodemanalyses, bemesting-applicaties, data over het weer, het machinepark, en het welzijn van vee.

Zo kan, als onderdeel van smart farming, Precision Livestock Farming ingezet worden. Deze toepassing gebruikt sensoren om vee te monitoren en in een vroegtijdig stadium gezondheidsproblemen en eventuele zwangerschappen te signaleren. Dit wordt gedaan door het bijhouden van onder meer de lichaamstemperatuur, activiteit van het dier, hartslag, GPS locatie en huidkenmerken.

Deze applicatie kan, op basis van vooraf vastgestelde gebeurtenissen, automatisch een SMS-waarschuwing naar de boer sturen. Bijvoorbeeld wanneer een dier wegloopt van de kudde, een te hoge of lage temperatuur of hartslag registreert, of wanneer een dier aan het bevallen is.

SMART FARM IN DE PRAKTIJK

Toepassingen als Precision Livestock Farming worden al breed toegepast in de agricultuur, evenals de eerder genoemde dataoplossingen voor het bijhouden en voorspellen van cruciale factoren.

De Europese Unie erkent ook het belang van dergelijke initiatieven, van een smart farm, en heeft een groot aantal smart farming projecten gesponsord, als onderdeel van het Seventh Framework Programme en Horizon 2020. Een van deze projecten, het EU-PLF project, is ontworpen om naar de haalbaarheid van Precision Livestock Farming tools te kijken, of het bewezen en kost-effectieve resultaten kan leveren.

Naast overheden zijn er ook veel bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling van smart farming tools. Dit is niet per se iets nieuws: bekende, grote agricultuurbedrijven zoals John Deere en Class, vooral bekend van hun tractoren, hebben al flink geïnvesteerd in slimme oplossingen. Dit had in eerste instantie vooral betrekking op locatiebepaling; maar beweegt nu steeds meer naar het idee van verbonden apparatuur.

Een voorbeeld hiervan zijn de slimme tractoren. Deze zelfrijdende machines kunnen nauwkeurige routes plannen, waarmee ze het gehele oppervlak kunnen bestrijken zonder dubbel werk: de overlap blijft beperkt tot minder dan 2 centimeter. Zo kan het werk sneller gedaan worden en zijn minder rondes nodig. Dankzij laserstralen die via transponders verzonden worden, kan de tractor exact bepalen wanneer het moet draaien, zodat er niemand achter het stuur hoeft te zitten.

Ook kunnen de slimme tractoren taken zoals bemesting, zaaien, oogsten en besproeiing overnemen, daarmee ook het element van menselijke fouten uit het proces halend. Door een exacte bepaling van de benodigde hoeveelheid zaad, water of pesticide, kan er een precieze hoeveelheid afgegeven worden. Dit verhoogt de effectiviteit substantieel.

Drones worden ook steeds vaker gebruikt in de smart farm omgevingen, zoals landbouw, zeker in combinatie met zogenaamde agribots. Aan de hand van drones kan een goed beeld gecreëerd worden van de omliggende akkers, waarna de agribots aan de hand daarvan zelfstandig kunnen besluiten waar extra bij te zaaien, oogsten, snoeien, mesten of bewateren. Zulke agribots zijn robots die gespecialiseerd zijn in een bepaalde taak.

Een belangrijke bron van informatie voor deze agribots zijn sensoren in de aarde. Deze kunnen onder meer de vochtigheidsgraad van de aarde en de groei van de gewassen bijhouden. Zo kan de agrariër op ieder gewenst moment inzien wat de staat van zijn grond en zijn producten is, en zo nodig bijsturen om ervoor te zorgen dat hij uiteindelijk de best mogelijke oogst zal hebben. Extra handig hierbij is een slim irrigatie- of bemestingssysteem, die van afstand bediend kan worden om de bodem van meer water of voedingsstoffen te voorzien.

Op een boerderij met betere analyse- en voorspellingskracht over, bijvoorbeeld, weersomstandigheden, groei van gewassen en gezondheid van vee; kunnen betere beslissingen genomen worden, waar vervolgens – dankzij een breed assortiment aan slimme apparatuur – direct naar gehandeld kan worden.

Agrariërs met toegang tot dergelijke informatie kunnen zo tijdig ingrijpen als hun oogst of vee risico loopt; en tegelijkertijd een hogere productie garanderen door efficiëntere bedrijfsvoering.
Reactie plaatsen