Smart Logistics

Het efficiënter, goedkoper en duurzamer van logistiek, door iedere stap van de waardeketen te automatiseren en slimmer te maken. Oftewel Smart Logistics.

 

WAT IS Smart Logistics?

Logistiek an sich bestrijkt het geheel van organisatie, planning, besturing en uitvoering van de stroom van goederen, van onderdelen tot aan het eindproduct. Het leidt dus van het inkoopmoment (van ruwe materialen) tot aan de productie en distributie ervan. Kort gezegd is het het doen van de juiste dingen, op het juist moment, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden – tegen minimale kosten.

Deze definitie maakt het al bij uitstek geschikt voor implementatie van IT en IoT toepassingen. Immers, het proces moet contact efficiënter, sneller en goedkoper gemaakt worden – en het gaat vaak om herhalende taken, die door een geautomatiseerd systeem overgenomen kunnen worden.

Daarbij kan het extra waarde toevoegen doordat het meerdere doelstellingen van logistiek verenigt: het moet zowel kosten minimaliseren en zo min mogelijk machinecapaciteit benutten; en tegelijkertijd klantvriendelijk en persoonlijk zijn. Dit is wederom iets waar slimme toepassingen het verschil in kunnen maken.

Smart logistics voorziet in geautomatiseerde en duurzamere oplossingen voor vervoer en opslag van producten, tijdens iedere stap van het productieproces. Geautomatiseerd, omdat het meer kan doen met minder – en duurzamer, omdat het rekening houdt met het milieu en onze leefomgeving.

De eerste uitdaging is slimmer vervoer. Waar steeds meer steden en lokale overheden maatregelen genomen hebben tegen de overmatige uitstoot van schadelijke gassen, is dit ook een steeds grotere uitdaging voor logistieke vervoersbedrijven. Hun grote vrachtwagens in stedelijke centra vormen een steeds groter groeiende bron van opstopping en overlast.

Deze uitdaging kan ook door smart logistics worden aangepakt, door ervoor te zorgen dat het vervoersproces geoptimaliseerd wordt: minder kilometers, in ruil voor meer bezorgingen en afleveringen.

De tweede uitdaging is slimmere opslag. Steeds grotere producties vragen om steeds grotere hoeveelheden aan onderdelen en eindproducten. Dit wordt nog extra gecompliceerd door de groeiende vraag naar personalisatie, waarbij de consument keus heeft uit verschillende versies van een bepaald product – waardoor meerdere configuraties of meerdere variaties op onderdelen opgeslagen moeten worden. Om hier het overzicht in te kunnen bewaren, de goede onderdelen op het juiste moment op de juiste plek te krijgen, en extra kostenposten van kwijtgeraakte of onjuiste producten te voorkomen, zijn slimme oplossingen voor voorraadbeheer een unieke kans.

 SMART LOGISTICS IN DE PRAKTIJK

Een van de eerste velden waarin het Internet of Things toegepast werd, was in de logistiek. De reeds beschikbare technologieën sloten naadloos aan bij de vraag van de logistiek naar slimmere oplossingen. De twee grote vraagstukken – slimmer vervoer en slimmere opslag – worden inmiddels al bij veel fabrikanten in de praktijk toegepast.

SLIMMER VERVOER


Inspelend op de vraag naar een duurzamere manier van vervoer, worden er tegenwoordig steeds meer zuinigere, soms zelfs elektrische, voertuigen ingezet om kleinere, efficiëntere rondes te draaien. Zowel op het niveau van zakelijk vervoer als op het niveau van vervoer richting de consument, zoals pakketbezorgers als UPS en DHL, wordt steeds meer gebruik gemaakt van groenere voertuigen: in steden zijn dit soms zelfs al vervoersmiddelen ter grootte van een Segway of elektrische auto.

Daarbij kunnen, dankzij de invoering van RFID en Track en Trace, goederen steeds efficiënter gelokaliseerd, bijgehouden en verplaatst worden, waardoor de snelste en kortste transportopties en just-in-time voorraadaanvulling mogelijk zijn. Ook kunnen slimme robots direct het juiste product uit de stellingen kiezen en in hoog tempo overbrengen naar het vervoersmiddel waarmee het uiteindelijk op zijn bestemming moet komen.

Dergelijke vervoersmiddelen worden aangestuurd door een slim systeem.  Met dergelijke Fleet Management Systemen kunnen efficiëntere rijroutes en route-indelingen samengesteld worden, die wachttijden en gemaakte kilometers drastisch terugdringen. Eenmaal geïntegreerd met een slim navigatiesysteem, die helpt bij het vinden van de snelste route en het ontwijken van verkeersopstoppingen, kan dit helpen om het vervoer slimmer te maken.

SLIMMERE OPSLAG


Daarnaast, zoals eerder genoemd, maakt ook voorraadbewaking onderdeel uit van logistiek. Met de eerdergenoemde RFID-tags (radio frequency identificatie-tags) kan de bestaande voorraad van grondstoffen, onderdelen en eindproducten nauwkeurig bijgehouden en gelokaliseerd worden.

Voor transport binnen en tussen opslaglocaties, worden steeds meer robots ingezet. Deze scannen ieder product, om er zeker van te zijn dat dit het juiste is, en halen deze desgewenst uit de schappen om ze naar een andere plaats te brengen. Ook daar worden ze weer nauwkeurig geregistreerd, zodat de kans op kwijtgeraakte producten of onderdelen drastisch gereduceerd is.

Dergelijke asset management oplossingen bieden een enorme kans voor het vergemakkelijken en kosten-efficiënter makend van productie: wie weet waar zijn goederen zijn, op ieder moment, en in welke hoeveelheid, is immers degene die succesvol zal zijn in productie.
Reactie plaatsen